Na elektronické samosčítanie zostávajú ešte dva týždne – aktivita Dunajskostredčanov má stúpajúcu tendenciu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Na elektronické samosčítanie zostávajú ešte dva týždne – aktivita Dunajskostredčanov má stúpajúcu tendenciu

V Dunajskej Strede už takmer 66% obyvateľov vyplnilo dotazník v rámci prebiehajúceho celoštátneho sčítania ľudu. Aktivita Dunajskostredčanov má stúpajúcu tendenciu: kým začiatkom marca zodpovedalo otázky v dotazníku 47% obyvateľov mesta, v súčasnosti k 15. marcu je to už 65,32%. Prvá etapa elektronického samosčítania obyvateľov potrvá do 31. marca.

Trvá to iba niekoľko minút, ale je to veľmi dôležité

Vyplnenie formulára je časovo veľmi nenáročný úkon, zaberie iba niekoľko minút. Pritom ide o veľmi podstatnú vec: od výsledku sčítania totiž závisí napríklad aj to, aký bude rozpočet obcí a výška podielových daní od štátu. Od sumárnych výsledkov sčítania závisí aj možnosť uplatnenia jazyka národnostných menšín v úradoch. Napríklad aj to, v ktorých obciach budú môcť príslušníci národnostných menšín používať svôj materinský jazyk v úradnom styku. Od počtu osôb, ktorí sa prihlásia k danej národnostnej menšine, závisí aj to, aký balík peňazí bude zo štátneho rozpočtu venovaný na rozvoj ich kultúry. Takisto výsledky sčítania budú mať zásadný vplyv aj na budúcnosť škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Mestský úrad v Dunajskej Strede žiada obyvateľov mesta, že ak ešte nevyplnili príslušný formulár, nech to urobia do konca marca. Príslušný dotazník sa dá stiahnuť tu: www.scitanie.sk. (pve)