Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už nedostatočná, preto sa vedenie mesta musí postarať o rozšírenie. Projektovanie zväčšenia aktuálne prebieha, na cintoríne v Malom Blahove pribudne plochy 6000 metrov štvorcových pre 600 nových hrobových miest.

 

Rozšírenie je možné na pozemku za vojenským cintorínom, s prístupom cez vojenský cintorín. Chodník vedúci od kostolíka Všetkých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude tiež rozšírený. Vedľa hlavných chodníkoch sa vysadí stromoradie. Medzi hrobovými miestami budú vysadené iba menšie kríky, aby korene stromov nepoškodili hroby. Na strane vedľa Veľkoblahovskej cesty sa postaví nový plot v štýle kostolíka, s použitím motívu oblúkov gotických okien.

 

V časti nového plotu vybudujú 50 urnových miest. Náhrobné kamene z pozemku určeného na rozšírenie, medzi nimi pomník rodiny Gállfyovcov premiestnia do novej časti cintorína. Na vojenskom cintoríne sa uskutoční úprava terénu a vysadia stromky, umiestnia trvanlivé kríže, pred cintorínom vybudujú parkovisko. Práce sa začnú podľa plánov už vo februári 2018.