Na mestských oslavách Dňa učiteľov ocenili najlepších pedagógov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Na mestských oslavách Dňa učiteľov ocenili najlepších pedagógov

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede organizoval 16. mestské oslavy Dňa učiteľov. Na podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára privítali pedagógov pôsobiacich v MŠ, ZŠ a ZUŠ mesta.   

Na slávnosti viceprimátor László A. Szabó hodnotil činnosť pedagógov, ktorí si za životnú dráhu vybrali šľachetné, no nedostatočne docenené povolanie. Viceprimátor zdôraznil, že práca učiteľov je nenahraditeľná a dobrých pedagógov veľmi potrebujeme.

"Ak sa zamýšľame nad tým, že z dnešných škôlkarov a školákov budú o 10-15-20 rokov remeselníci, lekári, inžinieri, alebo učitelia, nemôže nám byť jedno, aká vzdelevácia činnosť prebieha v našich školských zariadeniach, kto vlastne formuje budúcnosť nás všetkých. Zodpovednosť učiteľov je obrovská, ktorá však nie vždy je priamo úmerná k ich ohodnoteniu. Ich poslaním a úlohou nie je nič iné, než darovať vedomosti a lásku najmenším a najzraniteľnejším. Tým, ktorí sa raz stanú našimi lídrami a oporami" - povedal László A. Szabó.

Mestská samospráva Dunajskej Stredy v tomto roku vyznamenala 15 pedagógov ZŠ a 4 pedagógov MŠ. Ďalej ocenila prácu štyroch pedagógov odchádzajúcich do dôchodku. Na podujatí žiaci zo ZŠ mesta predstavili kultúrny program, ktorým sa poďakovali svojim učiteľom za ich prácu.          

 

Zoznam vyznamenaných - 2019

 

ZŠ Gyulu Szabóa: Katalin Ollé, Szilvia Kiss, Ágnes Molnár, János Csomor

 

ZŠ Ármina Vámbéryho: Ferenc Gencs, Ildikó Konkoly, Szilveszter Balogh, Mária Gáspár

 

ZŠ Zoltána Kodálya: Tamara Hykeš, nika Ollári

 

ZŠ v Smetanovom háji: Renáta Ravasz Grygerová

 

ZŠ na Jilemnického ulici: Anikó Világiová, Eva Takácsová, Peter Gajdoš

 

Základná umelecká škola: Béla Ferdics

 

MŠ na Októbrovej ulici: Ildikó Kovácsi

 

MŠ Rybný trh: Piroska Nagy, Mária Varga

 

MŠ Benedeka Eleka: Anita Nagy

 

Pamätnú plaketu J. A. Komenského prevzali učiteľky, ktoré v roku 2018 odišli na dôchodok: Zsuzsanna Balla, Mária Bogyai, Erzsébet Kálmán a Katalin Benkovics.