Na sídlisku Sever II. sa buduje posledná etapa obchádzkovej cesty

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Na sídlisku Sever II. sa buduje posledná etapa obchádzkovej cesty

Na sídlisku Sever II. sa už začala výstavba poslednej etapy prepojovacej cesty, ktorá spojí Malodvornícku cestu so Športovou ulicou. Výstavbou tejto cesty bude z dopravného hľadiska výrazne odbremenená Ulica Istvána Gyurcsóa, ktorú po odovzdaní novej prepojovacej cesty zrekonštruujú.

Výstavba novej cestnej komunikácie pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s externou dodávateľskou firmou vybudujú pozdĺž cesty kanalizáciu, potrubia majú byť umiestnené v zemi najhlbšie. Potom nasleduje výstavba vodovodné potrubia, ktorú realizuje dunajskostredská filiálka Západoslovenských vodární.

Táto investícia bude realizovaná na úseku v dĺžke približne 500 metrov. Sumárny rozpočet tejto investície je vo výške 160 tisíc eur a bude financovaná zo zdrojov vodohospodárov. Ak bude zima miernejšia, kanalizáciu a vodovod dokončia ešte v tomto roku, ak budú tuhé mrazy, dokončenie prác sa predpokladá na jar roku 2023. Potom nasleduje uloženie elektrického vedenia, následne vybudovanie verejného osvetlenia, ďalej výstavba cestnej komunikácie a nakoniec aj zriadenie priľahlej zelene.

Cookies