Na zbernom dvore prevezmú už aj odpad z tvrdých plastov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Na zbernom dvore prevezmú  už aj odpad z tvrdých plastov

Ako je známe, komunálny odpad z  plastov z  mestských častí s  rodinnými domami odvážajú v  dvojmesačných intervaloch. Avšak do žltých vriec môžu obyvatelia uložiť iba PET-flaše, umelohmotné fólie a  iný mäkký odpad z  plastov. Tie na sídliskách zbierajú do žltých kontajnerov. 

Odteraz aj nepotrebných tvrdých plastov sa občania môžu zbaviť, ak  ich zanesú do mestského zberného dvora na Bratislavskej ceste. K  tvrdým plastom patria napríklad zelené umelohmotné debne, konvice, nárazníky áut, hračky bez batérií, potrubia z  PVC, atď. Avšak na zbernom dvore neprevezmú plastový odpad, ktorý sa dá umiestniť do žltých vriec alebo do žltých kontajnerov. Ďalej nedajú sa tu odovzdať ani plasty, ktoré sú kontaminované nebezpečnými látkami, sem patrí napríklad  aj syntetická živica  zo sklenených vlákien.

 

Prvé skúsenosti svedčia o  tom, že zo strany obyvateľov selektovanie si vyžaduje väčšiu pozornosť, nakoľko stanovené pravidlá treba prísne dodržať. To isté platí aj v  prípade drobného stavebného odpadu. Do vyloženého kontajnera je možné umiestniť výlučne stavebný odpad, ale je zakázané miešať ho drevom a  kovom! Ak sa poruší tento princíp, selektovaný odpad bude treba ešte raz roztriediť.