Napriek pandémii MsÚ aj v tomto roku organizuje jarné dni čistoty mesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Napriek pandémii MsÚ aj v tomto roku organizuje jarné dni čistoty mesta

Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty v zónach rodinných domov.

Termíny sú nasledovné: 13., 20. a 27. marca 2021.

Mestský úrad žiada obyvateľov mesta, aby v domácnosti už  nepotrebný materiál  a  odpad, ako napríklad nábytok, textil, koberec, umiestnili  v týchto dňoch u  smetných  kontajneroch sobotu najneskôr do 8.00 hod.

Opotrebované elektronické spotrebiče organizátori žiadajú vyložiť oddelene od ostatného odpadu, vedľa ktorého sa dá vyložiť aj čistý kovový odpad. Na základe skúseností z minulých rokov, kedy nepovolané osoby rozoberali elektronický odpad a spôsobili neporiadok, organizátori žiadajú občanov, aby elektronický odpad podľa možnosti vyložili pred dom až vtedy, keď sa zberači blížia.

Zelený odpad je potrebné vyložiť zvlášť a drevený záhradný odpad by mal byť vyložený zviazaný. Majitelia záhrad budú môcť vyložiť zelený odpad do kontajnerov umiestnených v malozáhradnej oblasti.

Stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad prosíme nevyložiť.

Odpadový papier sa ďalej neodoberá, pretože sa každý mesiac prepravuje zvlášť.

 

13. marec 2021

M. R. Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, L. Kassáka, A. Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Zs. Móricza, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Kráľa Mateja, Károlya Róberta, I. Dobóa, Bohatierska, K. Szladitsa, Gy. Tölgyessyho, Hermana Steinera, Levandulová, Púpavová, Fialková, Kapuhegyská, Kaplnská, Mliečany.

 

20. marec 2021

J. Esterházyho, M. Marczella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková.

 

27. marec 2021

Veľkoblahovská, Gy. Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, I. Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letištná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Á. Kornfelda, L. Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň.