Nariadenie RÚVZ Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Nariadenie RÚVZ Dunajská Streda

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom 

(u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) :

-         Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou

-         Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)

-         Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie

         množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.

-         Zákaz cestovania

-         Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy

-         V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať

     svojho ošetrujúceho lekára

 

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Dunajská Streda u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Dunajská Streda postupovať v súčinnosti s obecným resp. mestským úradom.