Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Ďalšie novinky
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie
04.12.2020
Vážení občania! Oznamujeme Vám, že  do Oznámenia o ...