Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023

Ďalšie novinky
Oznámenie
11.03.2022
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Bezpečne pri adventnom venci
05.12.2022
Oznámenie
17.11.2022
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
KDE POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO?
14.07.2022
Cookies