Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020

Ďalšie novinky
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
06.02.2020
Výberové konanie
16.01.2020
Výberové konanie
13.11.2019
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
09.09.2019