Niektoré mestské investície sa prekladajú na budúci rok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Niektoré mestské investície sa prekladajú na budúci rok

Viaceré mestské investície, ktoré mali byť realizované ešte v roku 2022, sa preložia na ďalšie roky. Mestská samospráva mala pri rozhodovaní o odklade investícií za cieľ zabezpečiť efektívnosť a ich logický priebeh a taktiež aj zladenie investícií s ostatnými plánmi rozvoja mesta. Presun investícií sa týka mestskej časti Mliečany, sídliska Sever II. a Kukučínovej ulice.

Tohoročný rozpočet počítal aj s rekonštrukciou chodníkov pozdĺž hlavnej ulice v Mliečanoch. Mestská samospráva rozhodla o odložení týchto prác na rok 2023, pretože Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tu najskôr vybudujú kanalizačnú sieť a až následne budú v priebehu budúceho roka zrekonštruované chodníky. .

Mestský rozpočet na tento rok počítal aj s modernizáciou časti vozovky a chodníkov na Kukučínovej ulici. Západoslovenská energetika, a.s. majú však na november naplánovanú investíciu, v rámci ktorej dôjde k výmene vzdušného elektrického vedenia na podzemné. Vďaka tejto investícií zmiznú z ulice elektrické stožiare. Po dokončení týchto prác sa začne s rekonštrukciou povrchu vozovky a chodníkov.

V tohoročných plánoch bola obsiahnutá aj obnova časti Športovej ulice a Poľnej ulice, ktorá sa nachádza smerom na sídlisko Sever II. V tejto lokalite v súčasnosti prebiehajú niektoré stavebné práce, preto až po ich dokončení bude nasledovať rekonštrukcia týchto cestných komunikácií. Odklad je logický aj z toho hľadiska, aby ťažké strojové mechanizmy nezničili nový cestný povrch.

Pre sídlisko Sever bude mať dôležitý význam výstavba 3. úseku obchádzkovej cesty medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou. Rozvojové investície v tejto mestskej časti odštartujú Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. až teraz v novembri výstavbou vodovodných rozvodov a kanalizáciou. Po dokončení týchto prác bude podľa plánov už v roku 2023 nasledovať výstavba novej spojovacej cesty a jazdného pruhu pre cyklistov. Potom ako bude hotová táto nová cesta, bude na rade modernizácia vozovky na Ulici Istvána Gyurcsóa.

 

Cookies