Zber kuchynského odpadu v Dunajskej Strede začne 4. septembra

Mestské správy

V zmysle prijatého nariadenia mesta sa zber kuchynského odpadu začne 4. septembra 2023.

O zbernú nádobu na tento účel môžete požiadať na Mestskom úrade:

Meno: Ing. Nikolas Gróf, PhD.

Mobil: +421 945 506 433

Tel.: 031/590 39 20

E-mail: nikolas.grof@dunstreda.eu

Na sídliskách bude umiestnená vhodná 120-litrová zberná nádoba. Obyvatelia rodinných domov si môžu zbernú nádobu dostať za poplatok 5 eur.

V oboch prípadoch sa odpad prepravuje súčasne s komunálnym odpadom.

Do zbernej nádoby patrí:

  • zvyšky akéhokoľvek jedla
  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
  • jogurty, syry, mliečne výrobky
  • kosti, mäso, vaječné škrupiny
  • polievky, nápoje a tekutiny
  • zabalené alebo staré potraviny.

(Áno, aj balené potraviny.)

Do zbernej nádoby určite nepatrí:

  • iný odpad, ktorý priamo nesúvisí s kuchynským alebo potravinovým odpadom

Zároveň Vás informujeme, že súčasne sa začne aj zber použitého kuchynského oleja.

Zber je v oboch prípadoch dobrovoľný.