Opäť privítame novorodencov

Mestské správy

Najmenší obyvatelia mesta Dunajská Streda 27. októbra opäť zaplnia sobášnu sieň mestského úradu.

Vedenie nášho mesta rok čo rok víta novorodencov s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda.

V piatok 27. októbra so začiatkom o 9:30 očakávajú detičky narodené v septembri /októbri 2022.

Pozvánky na podujatie odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu už rozposlal dotknutým. Obyvatelia, ktorých bydlisko je „Dunajská Streda“ bez uvedenia názvu ulice a súpisného čísla si môžu pozvánku vyzdvihnúť na mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Návratku na slávnostné uvítanie dieťaťa prosíme vyplniť a doručiť osobne alebo zaslať na adresu úradu do 24. októbra 2023.

Foto: Vince Rózsár