Do zbernej nádoby patrí: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Mestské správy

Do zbernej nádoby patrí:

  • zvyšky akéhokoľvek jedla

  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia

  • jogurty, syry, mliečne výrobky

  • kosti, mäso, vaječné škrupiny

  • polievky, nápoje a tekutiny

  • kávová usadenina, čajový filter

  • zabalené alebo staré potraviny

 

Do zbernej nádoby nepatrí:

  • iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom

V prípade nejasností s odpadkovými nádobami, obráťte sa na našich kolegov: Ing. Nikolas Gróf, PhD.(nikolas.grof@dunstreda.eu; +421 945 506 433)