Deň Zeme 2024: Príďte nám pomôcť vyčistiť ihrisko na Jesenského ulici

Mestské správy

Príďte nám pomôcť vyčistiť ihrisko na Jesenského ulici a park od zbytočného odpadu.

Zhromaždenie na ihrisku o 16:00 hod, 22.04.2024.

Spojte sa so svojou rodinou.

(Nástroje potrebné na zbieranie odpadkov poskytne Mestský úrad.)