Uzávierky ciest počas cyklistických pretekov

Mestské správy

Budúci týždeň, v stredu 26. júna, budú počas medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré štartujú z nášho mesta, dočasné uzávierky ciest a zákazy parkovania. O jednotlivých lokalitách a časových rozpätiach, ktorých sa obmedzenia týkajú, sa dočítate v našom článku.

Preteky v cestnej cyklistike Okolo Slovenska, ktoré sa tento rok uskutočnia už po 68. raz, budú tento rok premiérovo štartovať z Dunajskej Stredy. Medzinárodné športové podujatie sa začína v utorok 25. júna predstavením tímov a kultúrnym programom, samotná súťaž štartuje 26. júna popoludní od MOL Arény.

Počas trvania pretekov bude cyklistická trasa z bezpečnostných dôvodov zabezpečená uzávierkami a v dotknutých oblastiach bude aj dočasný zákaz parkovania.

Na priloženej mapke organizátori vyznačili trasu pretekov farebnou prerušovanou čiarou; tieto úseky ciest budú uzavreté od 16:45 hod. Na bezpečnosť a dodržiavanie uzávierok budú zároveň dohliadať aj polícia, mestská polícia, dobrovoľní hasiči a dobrovoľníci zapájajúci sa do organizácie pretekov.

Dunajskostredská trasa 68. ročníka pretekov Okolo Slovenska sa dotýka týchto cestných úsekov:

Štart je od MOL Arény cez Športovú ulicu, nasleduje odbočka na Ulicu Istvána Gyurcsóa. Cez úsek Poľnej ulice pelotón ďalej pokračuje po Družstevnej ulici. Odtiaľ tímy odbočia na Letištnú, cez kratučký úsek Ulice Gyulu Szabóa na Záhradnícku ulicu, potom cez kruhový objazd pri Maloblahovskom cintoríne popri LIDLi na Veľkoblahovskej ceste pokračujú smerom na Slovakia Ring.

Na spiatočnej ceste pri vstupe do mesta prejdú popri LIDLi na Veľkoblahovskej ceste, potom pokračujú na Októbrovej ulici, odbočia do Ulice Lászlóa Amadea, následne na Ulicu Gyulu Szabóa a Poľnú ulicu. Do areálu MOL Arény sa potom vrátia cez sídlisko Boriny neďaleko Ružového hája.

Keďže súťaž pre 21 sedemčlenných tímov štartuje vždy s trojminútovým odstupom, uzávierky na trase cyklistov budú zrušené postupne v čase okolo 19.15 - 19.30, t.j. počnúc úsekom štartu pri MOL Arény, následne sa pre premávku otvorí Športová ulica, Ul. Gyurcsóa, Poľná, Družstevná a tak ďalej.

Dôležité doplňujúce informácie:

  • Keďže jeden úsek pretekov sa dotýka Veľkoblahovskej cesty, uzávierka bude aj na Alžbetínskom námestí od križovatky pred budovou bývalého okresného úradu. Pokiaľ však máte nasmerované do nemocnice, resp. bývate v okolí nemocnice, nemusíte sa obávať – policajti vás pustia v smere od centra mesta na Ulicu sv. Juraja.
  • Z dôvodu uzávierok na uliciach Družstevná a Letištná bude sťažený vjazd do mestskej časti Garden Town a bude tiež ťažké sa odtiaľ dostať – prosíme Vás, aby ste zvážili nutnosť vašej cesty v tomto areáli počas uzávierky. V prípade potreby však podľa miestnych pokynov polícia ľuďom z mestskej časti výjazd umožní.
  • Dve mapky priložené k nášmu článku zobrazujú trasu pretekov a zákaz parkovania v okolí trasy počas trvania pretekov. Organizátori žiadajú obyvateľov rodinných domov, aby na vyznačených úsekoch neparkovali na ulici a svoje vozidlá odstavili vo svojich dvoroch.
  • Uzávierka bude úplne zrušená po vjazde posledného tímu pretekárov do MOL Arény, pravdepodobne okolo 20:00 hod.
  • Nakoľko Športová ulica tvorí časť štartovacej aj spiatočnej trasy pretekov, plánovaná obnova tejto ulice sa začne až po ich skončení.

V záujme bezpečného priebehu cyklistických pretekov Vás žiadame o dodržiavanie pokynov organizátorov a polície.

Okolo Slovenska, -rovin-