Noví a starí riaditelia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Noví a starí riaditelia

Noví a starí riaditelia MŠ a ZŠ 

V troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, v Základnej umeleckej škole a v štyroch materských školách volili v minulých týždňoch riaditeľov, lebo vypršalo ich funkčné obdobie. Vo výberovom konaní štyroch materských škôl boli úspešné doterajšie vedúce zariadení, teda MŠ na Októbrovej ulici bude riadiť ďalších päť rokov Annamária Pázmány, MŠ v Ružovom háji Beáta Navrátilová, MŠ Rybný trh Mária Vargaová a MŠ na Námestí SNP Marta Kyselová. Zo štyroch základných škôl vo dvoch zvolili doterajších riaditeľov, kým na čelo dvoch sa postaví nový riaditeľ: na ZŠ Gyulu Szabóa Árpád Nagy, na Základnej umeleckej škole Katalin Kollár. Na ZŠ Zoltána Kodálya za riaditeľa zvolili doterajšieho riaditeľa Olivéra Ibolyu. ZŠ na Jilemnického ulici má taktiež staronového riaditeľa v osobe Petra Gajdoša. Riaditeľov škôl vymenuje v týchto dňoch primátor Zoltán Hájos.