Nový náučný chodník

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Nový náučný chodník

Nový náučný chodník v parku kráľa Žigmunda

V parku kráľa Žigmunda, za obchodným centrom Hypernova, odovzdali do užívania nový náučný chodník. Cieľom tohto parku okrem známych ekologických a estetických pozitív je predovšetkým oboznámiť návštevníkov s pôvodnými európskymi drevinami, ktoré sú však v našich končinách zriedkavé. Vysadili 30 stromkov, po dva kusy z 15 druhov zo 6 rodov. Stromčeky vysadili žiaci ZŠ, ktorí v budúcnosti môžu sledovať rast jednotlivých druhov.

V centre parku vytvorili miesto odpočinku s lavicami a kvetinami. Umiestnili aj informačnú tabuľu s popisom odrôd stromov. Z miesta odpočinku vedie chodník na päť strán. Každý smer vedie návštevníkov k inému druhu stromov.

Potrebné financie zabezpečili z grantov. Samospráva mesta získala na tento účel 3500 eur v rámci programu Zelené oázy 2014 banskobystrickej Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft.