O používaní erbu mesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Používanie erbu mesta upravuje Štatút mesta Dunajská Streda. V zmysle bodu 4./ článku 21. používanie mestského erbu je podmienené súhlasom primátora mesta.  V tomto článku sa uvádza: „Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora mesta. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.“

Mestský úrad v Dunajskej Strede preto upozorňuje politické strany, hnutia a nezávislých kandidátov, ktorí podali kandidátnu listinu pre nadchádzajúce komunálne voľby, aby aj v období pred voľbami rešpektovali príslušné ustanovenia Štatútu, týkajúce sa používania erbu mesta Dunajská Streda.