Občan riskuje Vernostnú kartu na rok 2020, ak daňové nedoplatky neuhradí v novembri

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Občan riskuje Vernostnú kartu na rok 2020, ak daňové nedoplatky neuhradí v novembri

Mestský úrad v Dunajskej Strede v súčasnosti eviduje viac prípadov, v ktorých občania ešte nezaplatili mestu miestne dane a poplatky na rok 2019. Prednedávnom sme informovali občanov o tom, že posledný termín určený na zaplatenie miestnych daní a poplatkov vyprší koncom septembra. Toto upozornenie niektorí neposlúchli, čím riskujú to, že na rok 2020 im nebude vydaná Vernostná karta, ktorá im poskytuje viacero zliav.  
Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede preto upozorňuje  občanov mesta, aby  všetky svoje nedoplatky /miestne dane, poplatok za odpad/ voči mestu vyrovnali, a to najneskôr  do 30. novembra 2019, v opačnom prípade neobdržia Vernostnú kartu na rok 2020, ani v tom prípade, ak poplatky budú zaplatené  po tomto termíne až v decembri..
    Daňovníkom, ktorí nedoplatky neuhradia do konca novembra, zaniknú na rok 2020 nasledujúce výhody, vyplývajúce z Vernostnej karty: zľavnený vstup na termálne kúpalisko a na umelú ľadovú plochu, zľavnené cestovanie na mestskom autobuse, zľavnená parkovacia karta, zľavy pre detí majiteľov Vernostnej karty v školskej družine a v materských školách. Okrem toho v roku 2020 nebudú môcť nakupovať  výhodne v mnohých malých obchodoch, ktorých majitelia sa pripojili k projektu poskytnutia zliav Dunajskostredčanom.
Ide teda o významené zľavy, preto sa oplatí nedoplatky zaplatiť do 30. novembra 2019.  /pve