Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy

Mestská samospráva sa každý rok zavďačí vianočným darčekom svojim obyvateľom starším ako 75 rokov. Slávnostné podujatie sa v uplynulých rokoch konalo v Mestskom kultúrnom stredisku, ale tento rok sa pre pandémiu oslava nekoná. Seniori však svoje darčeky aj tak budú môcť prevziať medzi 3. a 11. decembrom na vybraných miestach a v daných časoch v blízkosti svojho bydliska.

Snažili sa seniorov zadeliť podľa ulíc tak, aby každý mohol svoj darček prevziať v budove, ktorá je k jeho bydlisku najbližšia. Oddelenie sociálnych vecí poslalo im oznámenia, pozvánky, v ich zmysle čakajú seniorov nad 75 rokov.

Peňažný dar od mesta prevezme takmer 1500 seniorov nad 75 rokov v piatich základných školách, v Mestskom kultúrnom stredisku, v mestskom klube dôchodcov a v spoločenskom dome v Malom Blahove. Kto tento dar nemôže prevziať osobne, môže tak urobiť jeho rodinný príslušník v dňoch 14.-17. decembra na klientskej bráne mestského úradu, pri okienku č. 1. po predložení očíslovanej pozvánky a občianského preukazu.

 

V nižšie uvedených časoch darček môže prevziať iba osoba, ktorá dostala pozvánku

3. 12. 2020  – Klub dôchodcov, 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00

3. 12. 2020  – Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára,  8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00

3. 12. 2020  – Spoločenský dom v Malom Blahove, 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00

 

4. 12. 2020  – Spoločenský dom v Malom Blahove, 8.00 – 11.00

 

7–8. 12. 2020 – ZŠ Gyulu Szabóa,  obidva dni 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00                               

7–8. 12. 2020 – ZŠ Ármina Vámbéryho, obidva dni 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00

7–8. 12. 2020  – ZŠ Smetanov háj, obidva dni  8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00       

7–8. 12. 2020  – Mestský úrad v Dunajskej Strede, kancelária prvého kontaktu – tu si môžu darček prevziať obyvatelia, ktorí žijú v Mliečanoch, a tí, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Dunajskej Strede

 

9–10. 12. 2020 – ZŠ na ulici Jilemnického, obidva dni 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00   

9–10. 12. 2020  – ZŠ Zoltána Kodálya, obidva dni 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 

 

11. 12. 2020 – ZŠ na ulici Jilemnického, 8.00 – 11.00                

11. 12. 2020  – ZŠ Zoltána Kodálya, 8.00 – 11.00