Ocenili prácu zdravotných sestier

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vyznamenali ošetrovateľky a sestry 

V Medzinárodný deň zdravotných sestier, 12. mája Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok a poslanecký klub SMK Trnavského samosprávneho kraja už 4-krát ocenili prácu sestier a opatrovateliek. Cieľom slávnostnej akcie je vyjadriť úctu a poctu sestrám a ošetrovateľkám, ktoré toto krásne, no zároveň ťažké povolanie vykonávajú každý deň s láskou a obetavosťou.   

 

Zdravotné sestry pozdravili primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi a Mónika Feketeová, predsedníčka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 

"Prácu ošetrovateliek si cenia iba tí, ktorí sa s nimi dostanú do kontaktu. Toto povolanie je možné vykonávať iba s veľkým srdcom a nekonečnou láskou k ľuďom. Sestry mnohokrát prispejú k vyliečeniu aj pár dobrými slovami. Nakoľko spoločnosť si ich činnosť dostatočne necení, považujeme za dôležité, aby sme na znak úcty ošetrovateľky vyznamenali", uviedol primátor.           

 

Podpredseda Trnavskej župy József Berényi upozornil na význam slova sestra. "Sestra popri výraze ošetrovateľka znamená aj súrodenec. Zhoda mien nie je náhodná, veď aj súrodenec pomôže vtedy, keď treba. Sestra je nenahraditeľná tak v rodine, ako v zdravotníctve."  

Mónika Feketeová, predsedníčka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek zdôraznila: "Kým lekári liečia, sestry sa starajú o pacientov. Každý deň dávajú niečo spoluobčanom, zmiernia bolesť, delia sa o radosť z vyliečenia. Ich práca je potrebná."

 

Na slávnostnom podujatí odmenili desať sestier a ošetrovateliek, ktoré vykonávajú v zdravotníctve záslužnú prácu. Šesť sestier nominovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek spoločne s dunajskostredskou nemocnicou. Ocenili aj jednu pracovníčku mestských jasiel a jednu zamestnankyňu Zariadenia pre seniorov, ktoré navrhol Mestský úrad. Vyznamenanie prevzali taktiež dve sestry ambulancií súkromných lekárov na základe návrhu od občanov.   

 

Zoznam ocenených: Mónika Eleková, Zsuzsanna Gódányová, Anita Kohelová, Iveta Morvayová, Piroska Angyal, Zsuzsanna Csomorová - zamestnankyne Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede

Ilona Antalová - pracovníčka Zariadenia pre seniorov

Ilona Nagy - mestské jasle

Irena Pelikánová, Kornélia Bekeová - sestry súkromných ambulancií