Ocenili prácu zdravotných sestier

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ocenili prácu zdravotných sestier

Medzinárodný deň sestier 12. mája je na svete pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightigaleovej. Pri tejto príležitosti OZ Spoločne pre zajtrajšok a poslanecký klub Trnavského samosprávneho kraja za SMK-MKP po šiestykrát vyznamenali zdravotné sestry. Organizátori týmto spôsobom vyjadrujú svoju úctu a poctu zdravotným sestrám a asistentkám, ktoré obetavou a častou nadľudskou prácou ošetrujú chorých a prispievajú k uzdraveniu pacientov.

 

Na galavečeri mal slávnostný prejav primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos, ktorý podčiarkol, že činnosť sestier je založená na vysokej zaangažovanosti. "Prácu sestier dokážu skutočne oceniť iba tí, ktorí buď osobne, alebo prostredníctvom svojich najmilších získali skúsenosti počas zdravotnej starostlivosti. Ako pacienti zažijeme, ako príbuzní vidíme pozornosť a lásku, ktorú zdravotné sestry venujú chorým spoluobčanom" – povedal Zoltán Hájos.     

 

Význam a krásu povolania sestier zdôraznila predsedníčka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mónika Fekete. Pripomenula, že sestry si zaslúžia väčšie morálne a finančné ohodnotenie. "Lekári liečia, sestry sa starajú o pacientov. Ako to situácia vyžaduje, musia prijať rýchle rozhodnutie a rýchlo konať. Zastávajú životne dôležitú úlohu. V ich osobe sa spája starostlivosť a spoľahlivosť, ktoré sú neodmysliteľné pri záchrane života pacientov" - dodala Mónika Fekete.

 

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi takisto vyslovil poďakovanie zdravotným sestrám. Ako podpredseda TTSK je členom dozornej rady nemocnice, preto požiadal sestry, aby sa vyjadrili k činnosti nemocnice. Do pôsobnosti TTSK patrí aj stredná zdravotnícka škola, ktorej kvalitná vzdelávacia práce je nevyhnutná, nakoľko pripravuje nové sestry na budúce povolanie.     

 

Na slávnosti v Dunajskej Strede odmenili desať zdravotníckych sestier za záslužnú prácu. Šesť sestier na vyznamenanie nominovala Regionálna komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek spločne s dunajskostredskou nemocnicou. Ocenenie obdržali: Vlastimila Vassová, Agneša Bódisová, Adriana Csicsayová, Priska Ábrahámová, Valéria Nagyová a Silvia Madarászová.

 

Ocenili aj pracovníčky inštitúcií poskytujúcich sociálne služby v Dunajskej Strede, mestských jaslí a zariadenia pre seniorov, ktoré navrhli kolektívy samotných zariadení. Diplom a darček prevzali Zsuzsanna Hegyiová, bývalá zamestnankyňa Centra sociálnych služieb a Mónika Keszeliová, sestra zariadenia pre seniorov.

 

Medzi ocenenými boli aj zdravotné sestry Alžbeta Háziová a Adriana Marczellová, ktoré pôsobia v súkromných ambulanciách a boli vybrané na základne návrhov od občanov.