Od 1. apríla mesto poskytne jednorazovú podporu pre utečencov ubytovaných v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda sa na svojom zasadnutí 29. marca zaoberalo jednorazovou výpomocou pre utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny, utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Zoltán Hájos informoval prítomných, že zmenou rozpočtu v kompetencii primátora vyčlení 30 tisíc eur na tento účel. Na špeciálnom účte, ktoré mesto zriadilo na pomoc ukrajinským utečencom, sa už vyzbieralo 2 500 eur.

 

Jednorazovú finančnú výpomoc od mesta dostanú utečenci, ktorí sú zaregistrovaní na tunajšej cudzineckej polícii a vydokladujú skutočnosť, že sú ubytovaní na území Dunajskej Stredy. Dospelá osoba môže dostať 30 eurovú jednorazovú výpomoc, kým osoba prichádzajúca s neplnoletým dieťaťom môže dostať 50 eur. Táto suma ma poslúžiť na živobytie do tej doby, kým získajú podporu cez úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny.  Z  darov dobrovoľníkov si môžu vybrať potrebné šatstvo a ďalšie potrebné veci.

 

Pripravuje sa aj zmena niektorých nariadení mesta, aby sa uľahčilo poskytovanie pomoci pre utečencov aj v iných oblastiach

 

Mestská samospráva pripravuje zmenu niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta, aby poskytla výpomoc utečencom aj v nasledovných oblastiach:

 

 

  • v spojoch mestskej hromadnej dopravy zabezpečia bezplatné cestovanie utečencov,
  • od podnikateľov, ktorí ubytujú vo svojom zariadení utečencov (nie zahraničných robotníkov), nebude mesto vyžadovať zaplatenie dane za ubytovanie,
  • pre deti utečencov zabezpečia bezplatný pobyt v družine, ďalej pri  poplatku za stravu v  materskej škole a škole upustia od platenia režijných nákladov. (pve)

 

 

Cookies