Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami

Mestský úrad po odvoze zeleného a plastového odpadu od 1. júla 2019 zavedie aj organizovaný odvoz papierového odpadu v Dunajskej Strede zo zón s rodinnými domami. Samospráva týmto opatrením chce dosiahnuť, aby občania mesta selektovali čo najviac odpadu. Zelený odpad sa odváža od roku 2016, plastový odpad od roku 2018. Množstvo vyloženého odpadu postupne rastie v obidvoch prípadoch.    

Od rodinných domov odvezú noviny, knihy, zošity, lepenku, kancelársky papier, papierové tašky, dopisy, papierové utierky, papierové škatule, letáky, plakáty, pohľadnice, baliaci papier. 

Neodvezú však indigový papier, voskový papier, použité plenky, hygienické potreby, umelohmotný baliaci materiál, viacvrstvový baliaci materiál - tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, alobal.   

 

Harmonogram odvozu: 1. júla, 5. augusta, 2. septembra, 7. októbra, 4. novembra, 2. decembra.

 

Odpad vyložený v inom termíne neodvezú! Papierový odpad je potrebné vyložiť pred dom v deň odvozu do 07.00 hodín.

 

Mestský úrad žiada obyvateľov, aby papierový odpad (lepenku, noviny a letáky) vykladali zviazaný a voľne uložený. Odpad sa nemá dávať do vriec!