Od 4. apríla odvážajú bioodpad uložený v hnedých kontajneroch

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
 Od 4. apríla odvážajú bioodpad uložený v hnedých kontajneroch
Foto: Vince Rózsár
 

V mestských častiach s rodinnými domami sa 4. apríla opäť začína odvoz bioodpadu. Systém odvozu bioodpadu sa realizuje podľa obvyklého harmonogramu.

Hnedé kontajnery určené na bioodpad budú vyprázdňované od pondelka do štvrtka. Zaradenie jednotlivých ulíc podľa príslušných dní sa nemení. Do hnedých nádob je možné uložiť mäkký zelený odpad zo záhrady, trávu, lístie a tepelne nespracovaný kuchynský odpad rastlinného pôvodu.

Bioodpad bude odvezený aj zo záhradkárskych oblastí

Odvoz bioodpadu zahŕňa aj  malo-záhradkárske oblasti. Pri nich bude dňa 9. apríla vo vopred stanovených termínoch umiestnený veľkoobjemný kontajner, do ktorého môžu záhradkári uložiť bioodpad. Do kontajnera môžu byť uložené aj konáre stromov.

Termíny umiestnenia kontajnera dňa 9. apríla:

Pri záhradkách na Malodvorníckej ceste: 8: 45 hod.

Záhradky Zelená ulica:                            10:00

Záhradky Bratislavská cesta:                   11:15

Záhradky Kvetná ulica:                           12:15

/pve/

 

Cookies