Od 5. februára nadobudne platnosť nový cestovný poriadok v mestských autobusoch

Mestské správy

V záujme rozvoja mestského hromadného dopravného systému nadobudne od 5. februára platnosť nový cestovný poriadok na mestských autobusoch, pričom sú zohľadnené požiadavky verejnosti. Zmeny sa sústreďujú predovšetkým na linku č. 1.

Jednou z výrazných zmien bude na Kračanskej ceste, kde vznikne úplne nová zastávka s názvom "Kračanská cesta, Priemyselný areál III". Tento krok zlepší pohodlie cestovania najmä pre pracujúcich v priemyselnej oblasti a tých, ktorí sa tam vydávajú.

Súčasne na Viedenskej ceste vznikne nová zastávka s názvom „Cesta Slnka“, čo taktiež uľahčí dopravu pre zamestnancov.

Zmeny sa týkajú spojov č. 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 11.

(Foto: Attila Nagy)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: MHD DS_febr5_0.pdf Veľkosť:

836.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť