Od 6. mája sa budú vyprázdňovať iba kontajnery s novými nálepkami

Mestské správy

Vážení obyvatelia, chceme Vás informovať, že naši pracovníci už rozoslali zelené nálepky pre rok 2024, ktoré majú byť nalepené na 120-litrové zmesové kontajnery na komunálny odpad v oblasti rodinných domov.

Chceli by sme Vás upozorniť, že od 6. mája 2024, teda od pondelka, budú vyprázdňovať iba tie 120-litrové kontajnery na odpad, na ktorých je už nová (rok 2024) zelená nálepka.

Obyvatelia, ešte nedostali nálepku, žiadame, aby o tom informovali našich zamestnancov počas úradných hodín a riešili tento problém.

Je dôležité, aby mal každý správne označenie, pretože to zlepšuje efektivitu zbierania odpadu.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

 

foto: unsplash.com