Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede

Od 1. augusta 2020 sa zmení cena stravovania v Centre sociálnej starostlivosti. Zmena sa týka mestských jaslí, jedálne centra a denného stacionára ľudí s mentálnym postihom.

Stravníci seniori doteraz platili za obed 1 euro, alebo 1,3 eura. Obed pre dôchodcov od augusta bude stáť 2,10 eura. Zľavu 50 centov majú stravníci, ktorých spoločný príjem s osobou žijúcou v spoločnej domácnosti neprevýši dvojnásobok životného minima, teda budú platiť 1,60 eur. Zľava pre dôchodcov nad 80 rokov je zrušená.

V destských jasliach celodenná strava bude stáť 1,9 eura, kým v dennom stacionári pre ľudí s mentálnym postihom 2,30.

Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo pre zvýšenie cien stravovania preto, lebo v posledných rokoch rástli ceny potravín, režijné náklady ako aj cena práce. Posledná cenová úprava sa uskutočnila pred 10 rokmi, súčasné príjmy zariadenia už nepokryli náklady na prípravy jedál. Centrum sociálnej starostlivosti chce však naďalej udržať úroveň stravovania čo sa týka množstva ako aj kvality.