Od júla začnú prenajať predajné miesta Žitnoostrovského jarmoku

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od júla začnú prenajať predajné miesta  Žitnoostrovského jarmoku

V Dunajskej Strede sú už v plnom prúde organizačné prípravy na tohoročný 38. Žitnoostrovský jarmok, ktorý usporiadajú medzi  20. a 23. septembrom. Na tradičné veľkolepé kultúrne a gastronomické podujatie regiónu začnú od 1. júla prenajať predajné miesta pre predajcov jarmoku.

 Aj teraz budú mať prednosť miestni predajcovia. V júli v prvom kole sa môžu prihlásiť podnikatelia z mesta a z okresu, od augusta túto možnosť budú mať podnikatelia mimo okresu Dunajská Streda. Ďalšie informácie: 0918/ 607-329.

Odbor finančný a správy majetku na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje podnikateľov, že k povoleniu o osobitnom užívaní verejného priestranstva a k vyrubeniu dane za jeho užívanie je potrebná kópia živnostenského listu, resp. výpis z obchodného registra, ďalej číslo DIČ a číslo elektronickej registračnej pokladnice. Predajcov aj teraz upozornia na špecifiká žitnoostrovského regiónu a požiadajú ich na dodržania zákona o jazyku národnostných menšín, a preto aj o umiestnenie nápisov aj v maďarskom jazyku. 

Jarmok každoročne organizuje Mestská samospráva  Dunajskej Stredy a vstup na jarmok, aj na kultúrne programy a koncerty je naďalej bezplatný. O ozajstnú  jarmočnú atmosféru štvordňového podujatia sa postarajú aj miestni účinkujúci ako i hviezdni hostia. O sprievodných kultúrnych programoch budeme priebežne informovať aj na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk. /pve/