Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda

Vďaka štátnej dotácii po škôlkároch od septembra školská strava bude zadarmo aj pre žiakov ZŠ, rodičia musia zaplatiť iba mesačné režijné náklady. Cena obeda sa skladá z dvoch častí: náklady základných surovín hradia čiastočne rodičia, ďalej prispejú k režijným nákladom. Od septembra cenu základných surovín v hodnote 1,2 eur uhradí ministerstvo školstva, teda rodičia už túto časť od septembra nemusia platiť. Režijné náklady však naďalej áno. Od septembra mesačný režijný poplatok bude 6 eur, s vernostnou kartou 3 eurá. V prípade súrodencov najmladší zaplatí 3 eurá, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia takisto 3 eurá. V minulom školskom roku sa poplatok režijných nákladov platili denne v hodnote 30 centov, s vernostnou kartou 15 centov.

Systém čipových kariet na školách

Pre stravníkov školských jedální pravdepodobne od októbra sa zavedie registračný a platobný systém čipovými kartami. Vďaka tomu evidencia stravníkov bude jednoduchšia a prehľadnejšia. Každý žiak dostane čipovú kartu, ktorou sa pri vstupe do jedálne zaregistruje cez čítačku. Ak kartu nemá u seba, ohlási to vedúcej jedálne. Štátnu dotáciu na obed dostane iba žiak, ktorý sa zúčastní vyučovania a obed odoberie. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania, deň predtým do 14.00 ho musí rodič odhlásiť. Ak tak neurobí, v prvý deň, kedy dieťa chýba zo školy, rodič môže obed odniesť v obedári,  avšak príplatok režijných nákladov 1,2 eur musí zaplatiť. Ak dieťa chýba zo školy viac dní a nie je odhlásené z obeda, rodič musí za obedy zaplatiť v plnej výške.