Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov

Od 1. septembra mesto zaviedol novú službu: Municipal s. r. o. pri renovácii bytu alebo domu odváža stavebný odpad produkovaný obyvateľmi Dunajskej Stredy. Stavebný odpad odnesú v malých kontajneroch, horná hranica zaťaženia je 500 kilogramov. Obyvatelia musia dva dni pred začiatkom renovácie uviesť záujem o službu na telefónne číslo: 0918/494 630. Malé kontajnery budú podľa telefonicky dohodnutého termínu a miesta prepravené na miesto renovácie, a následne podľa dohodnutého termínu aj odnesené.

Táto služba bude ponúkaná jedine fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v Dunajskej Strede, firmy musia odstránenie stavebného odpadu riešiť samostatne. Obyvatelia musia zaplatiť jedine 6,13 eur podľa nariadenia, ktoré už zahŕňa náklady spojené s  manipuláciou odpadu.

Každý, kto mal počas renovácie svojho bytu alebo domu stavebný odpad, ho mohol odniesť na zberný dvor mestskej spoločnosti na Bratislavskej ceste, kde ju bolo možné za poplatok odovzdať. Táto možnosť zostane. Cieľom nového opatrenia je odstránenie skládok stavebného odpadu v meste. Na druhej strane je dôležité, aby obyvatelia separovali čo najviac odpadu. Poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu je oveľa vyšší ako za stavebný odpad. Pri výbere môže mesto ušetriť značné množstvo peňazí.