Od septembra zmena stránkových hodín

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od septembra zmena stránkových hodín

Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 2. septembra 2021 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu stránky vybavujú podľa nasledovného harmonogramu:

 

Pondelok:       8.00   -  11.30    12.30 - 16.00

Utorok:          8.00   -  11.30    12.30 - 16.00

Streda:          8.00   -  11.30     12.30 - 17.00

Štvrtok:         8.00   -  11.30     12.30 - 16.00

Piatok:          8. 00   -  13.00

 

         Mestský úrad zároveň žiada občanov, aby aj naďalej dodržiavali platné protipandemické preventívne opatrenia, ktoré boli zavedené v súvislosti s ochorením COVID-19.  Pri vstupe do budovy radnice treba mať horné dýchacie cesty zakryté rúškom a je potrebná aj dezinfikácia rúk.

Podľa možností občania nech uprednostňujú vybavovanie záležitostí telefonicky alebo e-mailom. Príslušné kontakty na zamestnancov nájdete tu: www.dunstreda.sk/kontakty.

Žiadame občanov, aby osobnú návštevu Mestského úradu zvolili iba v neodkladných prípadoch. 

            Ďakujeme za Vaše pochopenie, buďme naďalej opatrní a dávajme na seba a na ostatných spoluobčanov pozor. /pve/