Od septembra zmena v mestských jasliach: bude možné si dať zapísať dieťa do jaslí aj na pol dňa a na najviac 10 dní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od septembra zmena v mestských jasliach: bude možné si dať zapísať dieťa do jaslí aj na pol dňa a na najviac 10 dní

Mestské jasle v Dunajskej Strede sa snažia pružne prispôsobovať potrebám rodičov. Ponúkajú im preto aj nové možnosti na umiestnenie dieťaťa v tejto mestskej ustanovizni. Jasliam to umožňuje novelizácia príslušného všeobecne záväzného mestského nariadenia, ktorú odsúhlasili poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Odteraz bude možné si dať zapísať dieťa do jaslí aj na pol dňa. Okrem toho v zmysle novelizácie bude ponúknutá aj možnosť zapísania dieťaťa na mesiac, ale dieťa nemusí každý deň navšťevovať jasle. Podmienkou je však to, že dieťa bude prítomné najviac 10 dní v mesiaci.

Tarify za starostlivosť o dieťa v jasliach:

- v prípade celodennej pravidelnej starostlivosti                                  250 eur

- v prípade poldennej pravidelnej starostlivosti  (od 6.30 do 12.00)    190 eur

- v prípade nepravidelnej starostlivosti (najviac 10 dní v mesiaci)       170 eur

V auguste začalo navštevovať mestské jasle 12 nových detičiek, ktoré si teraz zvykajú na nové prostredie. Očakávajú, že sa v septembri ich počet zvýši na 15. Sú ešte voľné miesta, ďalšie informácie záujemcom poskytnú na telefónnom čísle 0918/ 607 308. /pve/