Oddelenie cudzineckej polície PZ sa od januára dočasne presťahuje z Ádorskej ulice

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Dňom 1. januára 2020 sa Oddelenie cudzineckej polície PZ sa presťahuje na nové pôsobisko. Zo súčasnej budovy na Ádorskej ulici svoje sídlo presunie do objektu pod č. 2 na Mlynskej ulici. Budova na Ádorskej ulici bude zmodernizovaná.

Občania zo zahraničia pri vybavovaní úradných záležitostí spôsobili mnoho nepríjemností na Ádorskej ulici. Rušili nočný pokoj, zanechávali za sebou mnoho odpadu, neslušne sa správali, proti čomu obyvatelia ulice písali niekoľko petícií.

O probléme primátor Zoltán Hájos rokoval s riaditeľom Úseku hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ Ladislavom Csémim. Podľa jeho slov problémy spôsobujú nedostatočné podmienky vybavovania klientov na dunajskostredskom oddelení cudzineckej polície. Personál oddelenia je navyše preťažený, lebo v posledných 3 rokoch sa počet zahraničných žiadateľov sa zvýšil o 130%. Majú však snahu vzniknutú situáciu riešiť, preto od 1. januára sa oddelenie presťahuje do budovy č. 2 v Mlynskej ulici.

"Nebude to iba jedna modernejšia budova, ale stránkam poskytne priestornejšiu klientskú zónu, aj modernú čakáreň. Stránky už nebudú nútené vyčkávať pred budovou úradu. Aj v súčasnosti funguje online registračný systém, zároveň sme aktuálne prešli na plne automatický systém, ktorého súčasťou je aj podávanie žiadostí online. Žiadatelia už nemusia chodiť s tlačivami žiadostí. Takýto spôsob zrejme urýchli vybavovanie, nakoľko stránky budú prichádzať na dopredu vygenerované termíny – povedal riaditeľ Úseku hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ Ladislav Csémi.