Odovzdali mestské ocenenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede  počas slávnostného galaprogramu cez uplynulý víkend boli odovzdané mestské ocenenia za rok 2017. Slávnostný ceremoniál po prvýkrát usporiadali v rámci Dní Svätého Juraja.  V predchádzajúcich rokoch sa slávnosť konala  v auguste pri príležitosti Dňa Svätého Štefana.

 Mestské ocenenia boli udelené a odovzdané už ôsmykrát. V zozname vyznamenaných teraz pribudol jeden nový laureát ocenenia Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda, štyria obdržali vyznamenania PRO URBE, traja získali Cenu primátora Mesta Dunajská Streda a dvaja Pamätný list primátora.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia  mesta č. 23/2013  ocenenia sa udelujú významným osobnostiam, ktorí so svojimi vynikajúcimi tvorivými výkonmi sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj mesta a prispeli k šíreniu jeho dobrého  mena doma i vo svete. Tohoročné mestské ocenenia odovzdali primátor Zoltán Hájos a dvaja jeho zástupcovia: Zoltán Horváth a László Szabó v naplnenej divadelnej sále  MsKS.

Od roku 2010 teraz už po štvrtýkrát bolo udelené ocenenie  Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda, ktoré prevzal dekan a farár v Tomášove  János Zsidó za svoje vynikajúce zásluhy na úseku rozvoja  spoločenského života. V Dunajskej Strede pôsobil ako katolický farár v rokoch 1993-2000.

Verejné ocenenie Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE tento rok bolo udelené za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti umenia, športu a zdravotníctva. Ocenenie prevzala výtvarníčka, laureátka Ceny Munkácsyho Ilona Németh, ktorá žije v našom meste. Začiatkom roka jej prezident Andrej Kiska udelil Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia. Domácemu obecenstvo sa predstavila výstavami vo Vermesovej vile. Aj niekdajšia hádzanárska hviezda a olimpionička moskovskej olimpiády v roku 1980 Jolán Németh sa mohla tešiť z tejto ceny, ktorá jej bola udelená za vynikajúce športové výsledky. Verejným ocenením uznali zároveň aj jej trénerskú a výchovnú prácu. V posledných rokoch pôsobí ako trénerka dunajskostredského dorastu. Tretím oceneným v tejto kategórii bola kardiologička Veronika Baculák, ktorá od roku 1968 až do odchodu do dôchodku pracovala v dunajskostredskej nemocnici, neskôr ako primárka na internom oddelení. V celom okrese sa medzi pacientami tešila veľkej obľube a rešpektu.

 Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS sa udeľuje jednotlivcovi do 26 rokov veku za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony a významné výsledky v rôznych oblastiach.  Za rok 2017 túto cenu prevzala študentka 4. ročníka súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Annamária Szabó. Získala v rámci konkurzu 6-týždňový štipedijný pobyt Oxfordskej univerzity, vďaka ktorému nadobudla cenné skúsenosti v tamojšom Ústave anatómie a neurofarmakológie.

  Cena primátora mesta Dunajská Streda je ocenením jednotlivcov, alebo kolektívov za vynikajúce výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej a výchovnej činnosti, ďalej za propagáciu a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. Je v kompetencii primátora rozhodnúť o tom, komu udelí ocenenie.

Primátor odovzdal túto cenu trom oceneným. Pedagóg Miklós Bufla bol vymenovaný v roku 1982 za riaditeľa práve založenej novej Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici s vyučovacím jazykom maďarským / teraz ZŠ VJM Vámbéryho/. Inicioval založenie športových tried pre nadaných atlétov a futbalistov, neskôr vznik tried špecializovaných na výpočtovú techniku. Žiaci jeho školy aj preto dosahovali vynikajúce výsledky na vedomostných a športových súťažiach. Právnika Józsefa Cseha primátor mesta tiež ocenil Cenou primátora, ktorý bol poslancom mestského zastupiteľstva za SMK. Až dodnes sa veľmi aktívne zapája do spoločenského života mesta. Je aj prešbyterom mestskej komunity reformovanej cirkvi. Považuje za hlavné poslanie vychovávať svojich štyroch vnúčat v zmysle kresťanských hodnôt. Okrem jednotlivcov primátor ocenil aj kolektív, a to futbalový oddiel TJ DAC Dunajská Streda, ktorý sa stal majstrom 4. ligy v sezóne 1967/77 a tým postúpil do 3. ligy. Ocenení boli  futbalisti: Vilmos Boďa, László Bajcsi, Tibor Bajcsi, Tibor Domonkos, László Izsmán, Dénes Horváth, László Nagy –  /in memoriam/, Alfonz Derzsi, Pavel Leškiv, István Tősér, Lóránt Majtényi, László Vass, Béla Szerda, György Lépes, Mihály Lelkes, Béla Gödölle - /in memoriam/.

Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, alebo pri významnom pracovnom, či životnom, alebo inom jubileu. Pamätný list prevzali dvaja: Lilla Garay a Roland Vimi.

Rodáčka Dunajskej Stredy Lilla Garay, absolventka maďarského gymnázia je expertkou medzinárodného práva a ovláda 9 cudzích jazykov. Píše články do odborných časopisov v šiestich jazykoch. Prednášal ako hosťujúci lektor aj na washingtonskej univerzite. Rodák z Trhovej Hradskej a známy stolný tenista Roland Vimi tiež obdržal pamätný list primátora. Účastník olimpijských hier v Barcelone z roku 1992 v súčasnosti trénuje nadaných mladých z nášho regiónu. 

V závere podujatia boli ocenení najlepší pedagógovia mesta. Cenu Pedagóg 2017 získala Mária Török, ktorá od roku 1982 vyučuje v Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede.  Jej študenti boli úspešní aj na rôznych vedomostných súťažiach. Cenu verejnosti na základe výsledkov hlasovania získala Dana Kapková z materskej školy na Rybnom trhu. /pve/