Odovzdali modernizovanú budovu MŠ na Októbrovej ulici

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Odovzdali modernizovanú budovu MŠ na Októbrovej ulici

Odovzdali modernizovanú budovu MŠ na Októbrovej ulici

Dňa 29. októbra odovzdali budovu MŠ na Októbrovej ulici, ktorá bola modernizovaná z finančnej dotácie maďarskej vlády. Samospráva mesta získala na renováciu budovy 337 tisíc eur z grantového programu Fondu Gábora Bethlena. Z tejto dotácie sa realizovalo zateplenie budovy, oprava a izolácia zatekajúcej strechy, výmena bleskozvodov, modernizácia vykurovacieho systému a obnova učební. Výsledkom modernizácie je aj rozšírenie materskej školy o jednu novú triedu.

Cieľom programu maďarskej vlády na rozvoj materských skôl v Karpatskej kotline je, aby sa počet detí navštevujúcich maďarské materské školy v Karpatskej kotline sa do roku 2020 z terajších 48 tisíc zvýšil na 60 tisíc. "Maďarov v Karpatskej kotline musíme zjednotiť v národnom spoločenstve.  Chceme dosiahnuť, aby sa deti chodiace do maďarských MŠ stali členmi aktívneho a rozmáhajúceho národa, ktoré konkurencieschopné vzdelanie získajú v materinskom jazyku" - zdôraznil pri slávnostnom odovzdaní István Grezsa, vedúci úradu ministerstva zodpovedný za rozvoj MŠ v Karpatskej kotline.      

Slávnostného odovzdania sa zúčastnil aj predseda SMK József Menyhárt. Povedal, že program materských škôl už dosiahol svoj cieľ. Maďarské deti na Hornej zemi čakajú maďarské materské školy s obnoveným vonkajškom a naďalej kvalitným výchovným programom. Zároveň vyjadril nádej, že maďarskí rodičia sa rozhodnú pre vzdelávanie v materinskom jazyku pri výchove svojich detí.

Modernizácia 34-ročnej inštitúcie bola už načase. Podarilo sa realizovať starý plán samosprávy. "O dotáciu na rekonštrukciu sa Dunajská Streda uchádzala u vlády viackrát, ale bola vždy odmietnutá. Preto mestská samospráva vlani začala s modernizáciou z vlastného rozpočtu. Vymenili sme výplne otvorov a revitalizovali nádvorie, aby sa deti mohli hrať v krajšom prostredí" - vyjadril sa primátor Zoltán Hájos.           

MŠ v súčasnosti navštevuje 72 detí, počet tried je 3. Riaditeľka Annamária Pázmány má najväčšiu radosť z toho, že škôlka bola, rozšírená o ďalšiu triedu. Dúfa, že okrem kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ bude príťažlivejšia aj z dôvodu, že pre deti je vytvorené vynikajúce prostredie.

V slávnostnom kultúrnom programe vystúpili deti MŠ a členovia tanečného súboru Kis-Dunaág.