Odpratávanie snehu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Odpratávanie snehu

V zimnom období na území mesta Dunajská Streda o údržbe mestských chodníkov, verejných priestranstiev a komunikácií sa stará mestský podnik na údržbu verejných priestranstiev Municipal Real Estate. Medzi jeho úlohy patrí aj čistenie a posyp ciest.

 

Prípadné pripomienky k údržbe (pochopiteľne, nie pri neustálom snežení) obyvatelia môžu nahlásiť na tel. čísle 031/590 39 11.

V meste sú však aj také miesta, ktorých údržba nie je v kompetencii mestom poverenej firmy.

Zimnú údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja vykonáva SUC TTSK (Správa a údržba ciest TTSK) na nasledovných cestných komunikáciách: Hlavná ulica, Povodská cesta, Vajanského ulica, Gabčíkovská cesta, Kračanská cesta, Bratislavská cesta, Veľkoblahovská cesta, ulica Gyulu Szabóa, Malodvornícka cesta, Galantská cest, Ohradská cesta.

Za zjazdnosť ciest a chodníkov v nasledujúcich lokalitách sú zodpovední majitelia. Občania svoje postrehy môžu nahlásiť na nižšie uvedených telefónnych číslach:

Ulica / Utca – Kontakná osoba / Felelős személy, vállalat, elérhetőség

Ulica László Mécsa / Mécs László utca – majitelia pozemkov / telkek tulajdonosai

Ulica Mihálya Marczella / Marczell Mihály utca – EKOM PLUS, s. r.o., 031/5522813, e-mail: ekom [at] real-net [dot] sk

Ulica Jánosa Esterházyho / Esterházy János utca – EKOM PLUS, s. r.o., 031/5522813, e-mail: ekom [at] real-net [dot] sk

Ulica krála Žigmunda /Zsigmond király utca – Domov DS s.r.o., Juraj Nagyvendégi 0903 266 490

Záhradnícka ulica / Kertész utca – DS-Správcovská s.r.o, 0905 306 173

Ulica Adyho / Ady utca – Tibor Bátki, 0905 662 174

Panónsky háj/Pannon liget – areálové spevnené plochy – Nová Ves / Újfalu – Ing. Csomor Richárd - 0948 402 713, spravcads [at] gmail [dot] com

Ulica Jánosa Aranya / Arany János utca – Házi István, 0903 444 205

Javorová ulica / Juharfa utca, Malolesná ulica / Kiserdő utca – TIKA - AGRO V.M. s r.o., Hacsik Tibor 0905 286 796, Elek Mikuláš 0903 527 296

Ulica sv. Alžbety / Szent Erzsébet utca, Dolná ulica / Alsó utca – TIKA - AGRO V.M. s r.o., Hacsik Tibor 0905 286 796, Elek Mikuláš 0903 527 296

Svetlá ulica / Világos utca, Spojná ulica / Összekötő út – TIKA - AGRO V.M. s r.o., Hacsik Tibor 0905 286 796, Elek Mikuláš 0903 527 296

Pekn ulica / Széplak utca, Slepá ulica / Zsák utca, Stromová ulica / Fasor utca – TIKA - AGRO V.M. s r.o., Hacsik Tibor 0905 286 796, Elek Mikuláš 0903 527 296

Areálové spevnené plochy bytových domov - Priemyselná ulica / Ipari utca – obyvatelia bytových domov / lakások tulajdonosai

Čukáraboň / Csukárabony – TIKA - AGRO V.M. s r.o., Hacsik Tibor 0905 286 796, Elek Mikuláš 0903 527 296

Ulica Ignáca Gálffyho / Gálffy Ignác utca – EKOM PLUS, s.r.o., 031/5522813, e-mail: ekom [at] real-net [dot] sk

Ulica Ármina Kornfelda / Kornfeld Ármin utca – majitelia pozemkov / telkek tulajdonosai

Ulica Bálinta Balassiho / Balassi Bálint utca – MGDS, a.s. Viktor Miklós 0910 830 830

Ulica Pála Angyala / Angyal Pál utca – Prowind Slovakia spol. s r.o., 031 551 65 00

Ulica Ferenca Vermesa / Vermes Ferenc utca – Prowind Slovakia spol. s r.o. 031 551 65 00