Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede

V zimnom období na území mesta Dunajská Streda  sa o chodníky a verejné priestranstvá stará Municipal Real Estate s. r. o., kým o cesty EKOM PLUS s. r o. Mesto však má aj také územia,  ktoré v súvislosti s odpratávaním snehu či ľadu nemá v starostlivosti ani jeden z týchto, mestom poverených podnikov.

 

V prípade nočného sneženia ulice a cesty v správe mesta a kraja pracovníci spomenutých podnikov očistia od skorých ranných hodín približne do poludnia. V prípade, že sa tak nestane (prirodzene nie v prípade sústavného sneženia), obyvatelia môžu svoje postrehy hlásiť na tel. čísle 031/590 39 11.

Ale v 11 lokalitách na území mesta sú za schodnosť ciest a chodníkov zodpovední ich majitelia.

Občania, ktorí žijú na takomto území, ulici, svoje postrehy môžu nahlásiť na nižšie uvedených číslach.

 

Ulica László Mécsa / Mécs László utca - Mgr. Judita Bekeová

Ulica Mihálya Marczella / Marczell Mihály utca - EKOM PLUS, s. r.o., 031/5522813

Ulica Jánosa Esterházyho / Esterházy János utca - - EKOM PLUS, s. r.o., 031/5522813

Ulica kráľa Žigmunda /Zsigmond király utca - Domov DS s.r.o., Juraj Nagyvendégi 0903 266 490

Ulica Adyho / Ady utca - Tibor Bátki - 0905 662 174

Panónsky háj/Pannon liget -  areálové spevnené plochy - Nová Ves / Újfalu - Ing. Csomor Richárd - 0948 402 713

Ulica Jánosa Aranya / Arany János utca - Házi István, 0903 444 205

Javorová ulica / Juharfa utca, Malolesná ulica / Kiserdő utca - Hacsik Tibor  0905 286 796; Elek Mikuláš  0903 527 296

Ulica sv. Alžbety / Szent Erzsébet utca, Dolná ulica / Alsó utca - Hacsik Tibor  0905 286 796; Elek Mikuláš  0903 527 296

Svetlá ulica / Világos utca, Spojná ulica / Összekötő út, - Hacsik Tibor  0905 286 796; Elek Mikuláš  0903 527 296

Pekná ulica / Széplak utca, Slepá ulica / Zsák utca, Stromová ulica / Fasor utca - Hacsik Tibor  0905 286 796; Elek Mikuláš  0903 527 296

Čukáraboň / Csukárabony - Hacsik Tibor  0905 286 796; Elek Mikuláš  0903 527 296

Ulica Ignáca Gálffyho / Gálffy Ignác utca - EKOM PLUS, s.r.o., 031/5522813,

Ulica Ármina Kornfelda / Kornfeld Ármin utca - Ing. Tibor Kornfeld, 0905 452 338

Ulica Pála Angyala / Angyal Pál utca - Prowind Slovakia spol. s r.o. 031 551 65 00

Ulica Ferenca Vermesa  / Vermes Ferenc utca - Prowind Slovakia spol. s r.o. 031 551 65 00