Odvoz odpadu počas Vianoc v upravenom režime

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Odvoz odpadu počas Vianoc v  upravenom režime

Cez vianočné sviatky zber a odvoz komunálneho odpadu Spoločnosť FCC Slovensko s.r.o realizuje podľa upraveného harmonogramu.

V  uliciach, v  ktorých sa komunálny odpad obvykle odváža vo štvrtok, teraz namiesto 24-ho decembra to bude v  sobotu,  26. decembra.

V lokalitách, kde počas roka odvoz odpadu sa koná v piatok, tentokrát kontajnery budú vyprázdňovať v nedeľu, 27. decembra.

Zmena sa týka aj 1. januára, ktorý pripadá na piatok. Vtedy nebudú odvážať odpad, ale až o deň neskôr, v sobotu, 2. januára.

Mestský úrad o uvedených zmenách bude informovať občanov aj na letákoch. Technické oddelenie úradu súčasne žiada občanov, aby PET-flaše a papierové obaly uložili do kontajnerov v stlačenom tvare, aby sa ich zmestilo čím viacej do zberných nádob. Ďalej žiadajú občanov, aby aj cez sviatky dbali na selektovanie odpadu. Ak sa kontajnery naplnia, vedľa stanovísť a kontajnerov nech neuložia odpad, nakoľko prípadný vietor smeti rozfúka.  Ak vyhadzujete balenie vianočných darčekov, dbajte nato, aby ste papierový odpad hodili do kontajnera pre papier, ale odpad z polistirénu treba vložiť do žltého kontajnera pre umelohmotný komunálny odpad.

Z mestských častí s rodinnými domami papierový odpad v tomto roku naposledy odvezú 14. decembra, najbližšie potom až 11. januára 2021.