Ohlásenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ohlásenie

Mesto Dunajská Streda v spolupráci s telekomunikačnými spoločnosťami Slovanet, a.s. a MadNet, a.s. vyhlasujú, že sprístupnia obyvateľom ďalších ulíc mesta moderné služby vysokorýchlostného internetu, digitálnej televízie a telefonovania prostredníctvom rozšírenia optickej siete. Do výberu boli zahrnuté ulice a oblasti:

1. Ľanárska, Rad Pókatelek, Na Pažiti, Csermelyova, Benedeka Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa

2. Zsigmonda Móricza, Cesta Aradských mučeníkov, Kráľa Žigmunda, Obytný park Kráľa Žigmunda

3. Maloblahovská ulica

4. Rekreačný rad, Narcisová, Kúpeľná (časť od Kračanskej cesty po Narcisovú)

5. Budovateľská, Sándora Petőfiho, Jánosa Aranya, Kúpeľná (časť od Malotejedskej po Budovateľskú)

Vyzývame obyvateľov a vlastníkov rodinných domov v týchto uliciach, aby sa záväzne vyjadrili k tomu, či sa chcú napojiť na prípadné novovybudované optické vedenie a využívať služby internetu, televízie, prípadne telefonovania. Optické vedenie bude privedené až k plotu rodinného domu, vlastník sa bude spolupodieľať na nákladoch na vybudovanie prípojky a uloženie optického vedenia od plotu do rodinného domu zabezpečí na vlastné náklady.

Spoločnosti Slovanet a MadNet sa zaväzujú vybudovať optické vedenie v roku 2014 v tej z piatich vyššie uvedených lokalít mesta Dunajská Streda, z ktorej najviac záväzných prihlášok bude doručených Mestskému úradu v Dunajskej Strede do 31. mája 2014 – poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo zaslaním e-mailom na adresu: primator [at] dunstreda [dot] eu a záujemcovia následne uzatvoria so spoločnosťou zmluvu o budúcej zmluve.

Toto ohlásenie, prihláška pre záujemcov a následne aj výsledok vyhodnotenia záujmu budú zverejnené na internetovej stránke www.dunstreda.sk, na výveske Mestského úradu v Dunajskej Strede a zároveň na internetovej stránke www.slovanet.sk/dunajskastreda.

 

V Dunajskej Strede, dňa 10.4.2014

Cookies