Ohňostroj treba vopred ohlásiť

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ohňostroj treba vopred ohlásiť

Ohňostroj treba vopred ohlásiť

Okrem Silvestra a Nového roka ohňostroj  je inokedy zakázaný. Ale aj petardy a iné prostriedky zábavnej pyrotechniky možno používať len počas týchto dvoch dní. Ak niekto chce na Silvestra alebo na Nový rok  usporiadať ohňostroj, musí to vopred ohlásiť na Mestskom úrade a na Mestskej polícii, najneskôr  s 10  dňovým predstihom. 

Porušenie všeobecne záväzného mestského nariadenia o používaní predmetov zábavnej pyrotechniky sa považuje za priestupok, za čo sa v zmysle zákona č. 372 z roku 1990 môže  na  fyzické alebo právnické osoby vyrubiť pokuta.  Za nedodržanie nariadenia môže byť na mieste uložená bloková pokuta vo výške 33 eur a samozrejme, môže dôjsť aj k zhabaniu pyrotechnických predmetov. Ak  sa priestupok nedá vyriešiť v blokovom konaní,  môže byť previnilcovi vyrubená pokuta až do výšky 250 eur.Zákony ďalej ustanovujú, že osobám mladším ako 18 rokov sa petardy a predmety zábavnej pyrotechniky nesmú predávať. Obchodník, ktorý toto nariadenie poruší, môže byť sankcionovaný. Mestská polícia v záujme odvrátenia prípadných nehôd dôrazne vyzýva občanov na obozretnosť pri manipulácii s petardami.