ONLINE REGISTÁCIA PRE SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE COVID-19

15. kolo skríningového testovania na prítomnosť SARS-CoV-2

realizované dňa 01.05.2021 je ukončené.