Opatrovateľská služba mesta pomáha viac ľuďom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Opatrovateľská služba mesta pomáha viac ľuďom

Mestská samospráva pre tento rok vyčlenila pre opatrovateľskú službu 117 tisíc eur viac. Zvýšenie rozpočtu si vyžiadal zvýšený záujem občanov o túto službu. Z navýšeného finančného zdroja sa podarilo rozšíriť počet opatrovateľov o štyri, okrem toho jedna opatrovateľka pracuje na polovičný úväzok. Nové opatrovateľky sa starajú o sedem ľudí, ktorí o službu požiadali vlani. V rámci mestskej opatrovateľskej služby takto pracuje 48 opatrovateľov, ktorí sa starajú o 57 odkázaných osob. Záujemcovia o službu musia podať žiadosť na odbor sociálnych vecí MsÚ. Vlani odbor obdržal 20 nových žiadostí. Príslušný odbor posúdi sociálnu odkázanosť žiadateľa. V rámci toho vypracuje zdravotný posudok so stupňom odkázanosti, z toho sa vychádza pri určení počtu hodín opatrovania. Ďalej sa vykoná sociálny prieskum pre určenie pracovnej náplne opatrovateľa,  s popisom pomocných úkonov. Opatrovateľ pomáha napr. pri stravovaní, podávaní liekov, odprevadí klienta k lekárovi, na spoločnú prechádzku a v mnohých prípadoch zmierni aj pocit osamelosti klienta. 

Dunajská Streda okrem opatrovateľskej služby mesto prevádzkuje aj zariadenie pre seniorov, kde sa v súčasnosti starajú o 180 obyvateľov vyššieho veku. Kapacitu sa v minulých rokoch podarilo zvýšiť o 20 osôb, no v poradovníku žiadateľov o umiestnenie stále registrujú 36 ľudí.