Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch na území mesta Dunajská Streda

Mestské správy

Počas zimnej sezóny sa o údržbu dunajskostredských ulíc, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev stará mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o. Výnimku tvoria tie komunikácie, ktoré spravuje župa alebo sú v súkromnom vlastníctve. V takýchto prípadoch je údržba povinnosťou správcu, resp. vlastníka.

V tabuľke nižšie nájdete informácie týkajúce sa zimnej údržby a zodpovedných fyzických a právnických osôb.

Agátová- Municipal
Alžbetínske námestie- Municipal
Ádorská- Municipal
Átriová- Municipal
Bacsáková- Municipal
Csaplára Benedeka- Municipal
Korzo Bartóka Bélu- Municipal
Bihariho- Municipal
Biskupa Kondého- Municipal
Boriny- Municipal
Bratislavská cesta- VÚC
Brezová- Municipal
Budovateľská- Municipal
Cukrovarská- Municipal
Csermelyová- Municipal
Čigérska- Municipal
Drevárska- Municipal
Družstevná- Municipal
Dunajská- Municipal
Liszta Ferenca- Municipal
Gabčíkovská cesta- VÚC
Galantská cesta- VÚC
Gaštanový rad- Municipal
Generála Svobodu- Municipal
Gombotášska- Municipal
Gyulu Szabóa- VÚC
Hlavná- VÚC
Hlboká- Municipal
Horná- Municipal
Hviezdna- Municipal
Hviezoslavova- Municipal
Madácha- Municipal
Jantárová- Municipal
Jasná- Municipal
Jesenského- VÚC
Jilemnického- Municipal
Jókaiho- Municipal
Júliusa Lőrincza- Municipal
Mikszáta Kálmána- Municipal
Kodályová- Municipal
Komenského- Municipal
Kračanská cesta-VÚC
Krátka- Municipal
Krížna- Municipal
Kúpeľná- Municipal
Kukučínová- Municipal
Kulačská- Municipal
Kvetná- Municipal
Ľanárska- Municipal
Kossúta Lajosa- Municipal
Lászlóa Amadea- Municipal
Lesná- Municipal
Letištná- Municipal
Lipová- Municipal
Malá- Municipal
Malodvornícka- VÚC
Hájska- Municipal
Malotejedská- Municipal
Mierová- Municipal
Mlynská- Municipal
Muzejná- VÚC
M.R.Štefánika- Municipal
Na pažiti- Municipal
Vámbéryho námestie- Municipal
Námestie SNP- Municipal
Námestie priateľstva- Municipal
Námestie Svätého Štefana- Municipal
Nárcisová- Municipal
Nevädzová- Municipal
Nezábudková- Municipal
Nemešsegská- Municipal
Neratovické námestie- Municipal
Nová Ves- Municipal
Nová osada- Municipal
Októbrová- Municipal
Orechová- Municipal
Partizánska- Municipal
Podzáhradná- Municipal
Poľná- Municipal
Poštová- Municipal
Povodská cesta- VÚC
Priemyselná- Municipal
Pókatelek- Municipal
Radničné námestie- Municipal
Rákocziho- Municipal
Rényská- Municipal
Ružová- Municipal
Rybný trh- Municipal
Sládkovičova-Municipal
Széchenyiho- Municipal
Smetanov háj- Municipal
Svätého Juraja- Municipal
Petőfiho- Municipal
Školská- Municipal
Športová- Municipal
Štúrova- Municipal
Táborová- Municipal
Topoľová- Municipal
Trhovisko- Municipal
Tichá- Municipal
Vajanského- VÚC
Veľkoblahovská- VÚC
Vinohradnícka- Municipal
Zelená- Municipal
Záhradnícka- Municipal
Fábryho- Municipal
Železničná- Municipal
Žitnoostrovská- Municipal
Maloblahovská- Municipal-
Jehudu Asáda- Municipal
Mliečany- VÚC
Čótfa- Municipal
Ružový háj- Municipal
Poľná-Športová spoj.cesta- Municipal
Istvána Gyurcsóa- Municipal
Viedenská cesta- Municipal
Dlhá- Municipal
Kráľa Žigmunda- Municipal
Aradských mučeníkov- Municipal
Czibóková- Municipal
Ovocný sad- Municipal
Štvrť svätého Jána- Municipal
Ulica Istvána Dobóa- Municipal
Ulica Bohatierska- Municipal
Ul. kráľa Mateja- Municipal
Ulica Károlya Szladitsa- Municipal
Ulica svätého Ladislava- Municipal
Ulica Hermana Steinera- Municipal
Ulica Györgya Tölgyessyho- Municipal
Ulica Károlya Róberta- Municipal
Cesta svätého pápeža Jána Pavla II.- Municipal
Levanduľová ulica- Municipal
Púpavová ulica- Municipal
Fialková ulica- Municipal
Kaplnská ulica- Municipal
Ulica Kapuhegyská- Municipal
Cesta svätého Krištofa- Municipal
Bažantia- Municipal
Ulica vojvodcu Árpáda- Municipal
Cesta siedmich vojvodcov- Municipal
Ulica Lászlóa Telekiho- Municipal
Ulica Adyho- Municipal
Gödöllöska ulica- Municipal
Jidřichohradecká ulica- Municipal
Györska ulica- Municipal
Subotická ulica - Municipal
Fehérvárska ulica- Municipal
Székelyudvarhelyská ulica- Municipal
Berehovská ulica- Municipal
Sentianska ulica- Municipal
Józsefa Hartmanna- Municipal

Ulice a verejné priestranstvá, ktoré nie sú v správe mesta:

Ulica László Mécsa
Ulica Mihálya Marczella
Areálové spevnené plochy bytových domov - Ulica krála Žigmunda
Areálové spevnené plochy bytových domov - Záhradnícka ulica
Adyho ulica, č.p. : 1207/10, 1202/2, 1201/2, 1195/1
Panonský háj
spevnené plochy – Panónsky háj
Ulica Jánosa Aranya
Javorová ulica
Malolesná
Ulica Svätej Alžbety
Dolná ulica
Svetlá ulica
Spojná ulica
Pekná ulica
Stromová ulica
Areálové spevnené plochy bytových domov - Priemyselná ulica
Ulica Čukáraboň
Ulica Ignáca Gállfyho
Ulica Ármina Kornfelda
Ulica Pála Angyala
Ulica Ferenca Vermesa
Ulica Orgonvánová
Ulica Józsefa Vázsonyiho
Ulica Lajosa Luzsiczu
Ulica Imre Makovecza
Ulica Ödöna Janovitsa

(Foto: Vince Rózsár)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2022-2023.pdf Veľkosť:

538.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť