Oslavy MDŽ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oslavy MDŽ

V obidvoch objektoch Zariadenia pre seniorov ako aj v mestskom klube dôchodcov usporiadali 10. marca tradičné oslavy MDŽ. Na čele delegácie MsÚ v mene vedenia mesta obyvateľky zariadenia a členky klubu pozdravil primátor JUDr. Zoltán Hájos. Odovzdali im kvetinu a čokolády. V zariadení pre seniorov navštívil aj niekoľko obyvateliek, ktoré sú pripútané na lôžko. K atmosfére osláv MDŽ v zariadení pre dôchodcov a mestskom klube dôchodcov prispeli aj žiaci ZUŠ hudobným pásmom.