Otvorenie nového školského roka v dunajskostredských ZŠ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Otvorenie nového školského roka v dunajskostredských ZŠ

V pondelok piateho septembra sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda. Mestská samospráva spravuje 3 základné školy s vyučovacím jazykom maďarským a 2 s vyučovacím jazykom slovenským.

Na základe informácií dostupných na webových stránkach jednotlivých škôl sme zozbierali niekoľko základných informácií o termínoch slávnostného otvorenia školského roka.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa v Základnej škole na Jilemnického ulici uskutoční v pondelok 5. septembra o 9.00 na školskom dvore, za prítomnosti primátora mesta Zoltána Hájosa. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční pre prvákov v telocvični a ostatní žiaci sa presunú do svojich tried. Školská jedáleň bude v prevádzke od 6. septembra. Žiakov je možné prihlasovať podľa pokynov dostupných na stránke GastroDS https://www.gastrods.sk/o-nas. Platbu za mesiac september je potrebné zaplatiť vopred.

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa v ZŠ Smetanov háj uskutoční o 9-tej hodine na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka uskutoční v školskej jedálni, žiaci ostatných ročníkov budú vo svojich triedach. V utorok 6.9.2022 budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude fungovať od 6.9.2022 v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod. Od 7. 9. 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín. /pve/

 

Cookies