Otvorenie škôl v Dunajskej Strede sa odkladá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Otvorenie škôl v Dunajskej Strede sa odkladá
V sobotu 6. februára 2021 zasadal Krízový štáb mesta Dunajská Streda, ktorý po zvážení všetkých okolností v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území mesta vydáva nasledovné stanovisko.
 
Na základe informácií RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda je naďalej mimoriadne vážna.
 
Pretestovanie rodičov a zamestnancov škôl sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, ale obava rodičov z možnej nákazy spôsobila, že riaditelia základných a materských škôl hlásia zmeny v počte detí a žiakov, ktorí by reálne nastúpili do škôl v pondelok.
 
Pri zhodnotení celkovej situácie sme dospeli k záveru, že plánované otváranie základných a materských škôl v pondelok 8. februára 2021 by mohlo viesť k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcej vážnej epidemiologickej situácie nielen v našom meste, ale v celom okrese Dunajská Streda.
 
Preto napriek skutočnosti, že pôvodne viac ako polovica rodičov si želala otváranie materských škôl a prvého stupňa základných škôl, kvôli čomu dnes prebehlo aj ich testovanie, sme sa rozhodli, že materské školy a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 8.2.2021 neotvoríme.
 
Chápeme rodičov, ktorí volajú po otvorení škôl, ale musíme chrániť zdravie našich obyvateľov!
 
Rodičom, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu mimo pracoviska, ponúkame naďalej možnosť umiestniť dieťa v materskej škole, resp. v školskom klube detí.
 
Nebolo to jednoduché́ rozhodovanie. Všetci by sme boli najradšej, keby sme mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme a ohrozíme aj rodičov, či zamestnancov škôl. 
 
Dúfam, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15.februára iné rozhodnutie.
 
Zainteresované osoby žiadame o pochopenie.