Oznam

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznam

Referát daní a poplatkov Mestského úradu upozorňuje obyvateľov, že pre fyzické a právnické osoby koncom septembra vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestnej dane z nehnuteľností za rok 2014. Zároveň žiada dotknutých občanov, aby do 30. septembra splnili túto povinnosť.