Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznámenie

Oznamujeme váženým obyvateľom, že vzhľadom na zákaz vychádzania platný od 24. októbra 2020, Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Dunajskej Strede nebude prijímať klientov osobne. Mestský úrad v Dunajskej Strede bude naďalej v prevádzke, komunikácia s úradom však bude prebiehať len telefonicky alebo elektronickou formou.

Peňažné záväzky voči mestu je možné uhradiť bankovým prevodom na uvedené číslo účtu, s vyznačením variabilného symbolu „VS“:

 

Daň za nehnuteľnosť:            SK22 1111 0000 0066 0267 4093

Daň za odpad:                        SK44 1111 0000 0066 0267 4085

Nájomné a iné:                       SK17 7500 0000 0003 0281 2303

 

Prijaté opatrenia platia do odvolania.

Ďakujeme.